Postulujemy o szacunek dla dziedzictwa

przyrodniczego, społecznego i krajobrazowego

w unikatowym lesie położonym w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym

w pobliżu Krakowa

Misja

Jako lokalna społeczność chcemy mieć realny wpływ na sposoby realizacji gospodarki leśnej w lasach otaczających Kleszczów .

Wąwóz w lesie

Dążymy do poszanowania społecznych, krajobrazowych i przyrodniczych funkcji lasu oraz faktycznej ochrony cennego dziedzictwa.

Oczekujemy otwartości na dialog i uwzględniania głosu społeczeństwa w decyzjach podejmowanych przez Nadleśnictwo Krzeszowice.

Kleszczów

W Polsce są trzy Kleszczowy: większy koło Bełchatowa, mniejszy koło Gliwic i najmniejszy - ten nasz - koło Krakowa. Wielu krakowian nie zna tej miejscowości, chociaż znajduje się około 10km od granic miasta, za Balicami.

Według niektórych źródeł jej nazwa wywodzi się od "zakleszczenia w lasach", co może być prawdą zważywszy, że w dalszym ciągu otoczona jest lasami i z każdej strony wjeżdża się do nas przez malowniczy leśny korytarz.

Mapa Kleszczowa i okolic

Niestety w ostatnich latach w Kleszczowie coraz częściej dał się słyszeć huk pił i ciężkiego sprzętu w lesie, las robił się coraz rzadszy, a autostradę było coraz bardziej słychać.

Zaniepokojeni intensywną wycinką, a szczególnie planami wycinki starodrzewu bukowego w wydzieleniu 225g spotkaliśmy się z Nadleśnictwem, aby dowiedzieć się o powodach tych prac. Dowiedzieliśmy się, że prace realizowane są w ramach 10-letniego Planu Urządzenia Lasu (obowiązującego w latach 2012-2021) i ostatnio "przyszedł czas na Kleszczów".

Początki inicjatywy

Pewnego dnia spacerując w kleszczowskim lesie (oddział leśny 246 ) szczególnie zachwycił mnie niezwykle ukształtowany teren, pokryty skałkami i porośnięty pięknym lasem.

Kiedy kilka dni później odwiedziłam to samo miejsce nie mogłam uwierzyć własnym oczom - pościnane drzewa, rozjechany teren. To nie był już ten sam las...

Widząc oznakowania na przepięknych drzewach w lesie po drugiej stronie Kleszczowa (oddział 225) zrozumiałam, że jeśli nic nie zrobimy to ten sam los spotka unikalny starodrzew bukowy położony na terenie, gdzie dawno nie prowadzono wycinki i gdzie wciąż można zaobserwować elementy lasu pierwotnego.

Sędziwy buk oznaczony do wycinki

Okazało się, że wielu mieszkańców Kleszczowa i okolic miało podobne spostrzeżenia i wspólnie poprosiliśmy Nadleśnictwo Krzeszowice o spotkanie, aby dowiedzieć się o planach i porozmawiać o możliwych działaniach w celu uratowania cennego lasu.

Ogromną pomoc i wsparcie otrzymaliśmy od organizacji społecznych działających na terenie Krakowa i Polski. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich zaangażowanie.

Na spotkaniu w kleszczowskiej świetlicy wymieniliśmy poglądy z Panem Nadleśniczym i dwoma leśniczymi na temat wycinki drzew w cennym przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie lesie i ustaliliśmy spotkanie na miejscu w lesie, aby postanowić co dalej. Podejrzewaliśmy, że tak cenne drzewa zostały oznaczone do wycinki przypadkowo i chcieliśmy to potwierdzić na miejscu.
Tydzień później rozmawiając pod olbrzymim bukiem oznaczonym do wycinki (obwód 420cm) dowiedzieliśmy, że plany wycinki - pomimo naszych protestów - będą realizowane.

Postanowiliśmy działać dalej, aby nie dopuścić do nieodwracalnych szkód.

Przeczytaj o naszych działaniach

Nasze inicjatywy

Dialog społeczny

Wspólnie z instytucjami publicznymi chcemy wypracować rozwiązania godzące interesy Lasów Państwowych
z oczekiwaniami społecznymi

Wydarzenia

Organizujemy wydarzenia promujące wartości dziedzictwa przyrodniczego, społecznego
i krajobrazowego podkrakowskiego lasu

Ochrona przyrody

Dokumentujemy i dążymy do formalnej ochrony zagrożonych i cennych gatunków roślin i zwierząt
na terenie naszego lasu, promujemy wiedzę przyrodniczą

Co to jest dialog społeczny?

Dialog społeczny najczęściej definiuje się jako wszelkie formy negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji oparte o wzajemny szacunek i zaufanie. O ważności dialogu społecznego może świadczyć fakt, że w Polsce jego rangę podkreśla obowiązująca Konstytucja RP z 1997 roku. Dla społeczeństwa, czyli ogółu obywateli, dla Ciebie i dla mnie dialog społeczny jest możliwością zaangażowania się w proces podejmowania decyzji o naszym najbliższym otoczeniu - to przede wszystkim możliwość posiadania wpływu na to, co dzieje się wokół mnie.
Dr Magdalena Leszczyna-Rzucidło, Dialog Społeczny


Rozmawiając z ludźmi o naszej inicjatywie często słyszymy, że "przecież istnieją instytucje, których głównym celem jest ochrona przyrody, więc na pewno mogą coś w tej sprawie zrobić".

W kolejnych zakładkach dzielimy się historią naszej komunikacji z organizacjami publicznymi, które mogłyby wnieść merytoryczny wkład w naszych rozmowach z Nadleśnictwem.

Lasy Państwowe

Pierwszym krokiem po zauważeniu, że sędziwe, biocenotyczne drzewa w wydzieleniu 225g są oznaczone do wycinki było zwrócenie się do Nadleśnictwa Krzeszowice z prośbą o spotkanie.

Pan Nadleśniczy pozytywnie odniósł się naszej prośby - spotkanie odbyło się 12.12.2019 w świetlicy w Kleszczowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kleszczowa i okolic, oraz przedstawicielami ruchów ochrony przyrody. W czasie spotkania dowiedzieliśmy się o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej, okresie obowiązywania Planu Urządzenia Lasu . Niestety nie ustaliliśmy niczego w sprawie wstrzymania wycinki pomnikowych drzew, natomiast umówiliśmy się na wizję w lesie w kolejnym tygodniu.

Tydzień później, 20.12.2019 spotkaliśmy się na miejscu planowanej wycinki z Panem Nadleśniczym, leśniczymi Nadleśnictwa oraz przedstawicielami Regionalej Dyrekcji LP. Po wymianie argumentów obu stron zostaliśmy poinformowani, że plany realizacji wycinki nie zostaną zmienione.

Zrozumieliśmy wtedy, że przeświadczenie nawet bardzo wielu osób o tym, że ponadstuletnie drzewa powinny zostać zachowane dla dobra przyrody, krajobrazu i społeczeństwa, nie zmieni wprawionej w ruch machiny planistyczno-wykonawczej Lasów Państwowych. Czuliśmy się zawiedzeni i postanowiliśmy poprosić o mediację Panią Elżbietę Burtan, Wójt Gminy Zabierzów. Zwróciliśmy się też z pytaniem o możliwą pomoc do Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (więcej informacji w zakładkach poniżej). W tym czasie zorientowaliśmy się też, że na terenie oddziału 225 znajdują się ściśle chronione rośliny, które mogą ucierpieć w trakcie wycinki (np. podczas używania maszyn do cięcia drzew i transportu drewna).

10.01.2020 wysłaliśmy do Nadleśnictwa Krzeszowice oraz RDLP pismo informujące o podjętych przez nas działaniach w celu ochrony lasu wraz z prośbą o pisemną informację o decyzjach i działaniach Nadleśnictwa podjętych w związku z naszym protestem.

27.01.2020 otrzymaliśmy odpowiedź z Nadleśnictwa o krótkiej treści: "informujemy, że jesteśmy w trakcie ustalania sposobu przeprowadzenia zabiegu w oddziale 225g z instytucjami ochrony przyrody, który spełni potrzeby hodowlane lasu i przepisy o ochronie przyrody oraz weźmie pod uwagę zgłaszane przez Państwa postulaty. O szczegółach uzgodnień poinformujemy Państwa niezwłocznie."

Jak dotąd nie otrzymaliśmy z Nadleśnictwa dalszych informacji w tym temacie.

05.02.2020 otrzymaliśmy z Nadleśnictwa pismo z pytaniem o lokalizację roślin chronionych zidentyfikowanych w oddziale 225, których listę przekazaliśmy do Urzędu Gminy Zabierzów. Na zapytanie odpowiedzieliśmy w dniu 10.02.2020 przesyłając listę wybranych stanowisk mszaków chronionych potwierdzoną przez znawczynię oznaczania roślin.

W dniu 27.02.2020 wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Kształtowania Środowiska oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa , na którym przewidziano spotkanie z przedstawicielami RDLP w Krakowie w sprawie opinii do projektu rezolucji dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. W czasie tego posiedzenia poruszono temat Kleszczowa i zadaliśmy pytanie Dyrektorowi RDLP, Panu Janowi Kosiorowskiemu, czy w sprawie lasu kleszczowskiego zapadły jakieś decyzje i czy ustalono termin spotkania w tej sprawie. Pan Dyrektor odpowiedział: "Na razie nic się nie dzieje w Kleszczowie i dziać się nie będzie" 50 sekunda nagrania). Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że jest zrozumienie dla naszego problemu i będziemy informowani o ewentualnych decyzjach.

W wywiadzie dla Gazety Wyborczej opublikowanym 30.04.2020 Dyrektor Jan Kosiorowski oświadczył: "Przyznaję, że drzewa w Kleszczowie mają baśniowy urok i kształty. Pamiętajmy przy tym, że nie są zdrowe. Podjąłem jednak decyzję, że ich nie wytniemy". O tej decyzji nasza inicjatywa nie została poinformowana przez Lasy Państwowe - dowiedzieliśmy się o niej z prasy.

W związku z opracowywanym Planem Urządzenia Lasu na kolejny okres (lata 2022-2031), 08.05.2020 wysłaliśmy do Regionalnej Dyrekcji LP uwagi do tego dokumentu. Więcej informacji o naszych postulatach można przeczytać na naszym FB.

W dniu 30.07.2020 wysłaliśmy do Nadleśnictwa Krzeszowice wniosek o wstrzymanie wycinki drzew w oddziałach 224 i 225 do czasu ustalenia sposobu ochrony wielu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących na tym terenie.

W odpowiedzi Nadleśnictwa z dnia 20.08.2020 przeczytaliśmy:
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.07.2020 r. informujemy, że obecnie nie planujemy wykonywania cięć w przedmiotowych drzewostanach za wyjątkiem tzw. cięć przygodnych spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
Jednocześnie informujemy, że informacje zawarte w przesłanym piśmie zostaną wzięte pod uwagę w konstruowaniu Planu Urządzenia Lasu na następne dziesięciolecie (lata: 2022 – 2031) oraz w opracowaniu optymalnych form ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu.

Urząd Gminy Zabierzów

Po spotkaniu w terenie z przedstawicielami Nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), w dniu 05.01.2020 zwróciliśmy się do Pani Elżbiety Burtan, Wójt Gminy Zabierzów, z prośba o mediację i zorganizowanie przez Urząd Gminy Zabierzów spotkania z Nadleśnictwem Krzeszowice.

Przekazaliśmy wówczas pisemnie nasze postulaty do przedyskutowania na spotkaniu w ramach zrównoważonego dialogu społecznego: ochrona całego oddziału 225 ze względu na walory rekreacyjne, funkcje ochronne miasta oraz walory przyrodnicze, poprzez objęcie Gospodarstwem Specjalnym, z zawarciem pisemnego porozumienia pomiędzy Gminą Zabierzów a Lasami Państwowymi na okres obowiązywania aktualnego Planu Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Krzeszowice w sprawie modyfikacji gospodarki leśnej.

Podaliśmy również wstępne argumenty merytoryczne dla poparcia postulatów.
- W 3 wydzieleniach leśnych, zlokalizowanych w leśnictwie Zabierzów: wydzielenie 225c; 225f; 225g, znajduje się siedlisko przyrodnicze o kodzie Natura 2000: 9130-A - Żyzna buczyna,
- Wstępne rozeznanie obecności rzadkich i chronionych gatunków mszaków i wątrobowców w wydzieleniu 225 oraz mszaków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych:
Parzoch szerokolistny (Porella platyphylla) – ochrona ścisła, kategoria Czerwonej Listy Polski – E – wymierający,
Miechera spłaszczona (Neckera complanata) – ochrona częściowa, wskaźnik lasów pierwotnych,
Gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides) – ochrona częściowa, wskaźnik lasów pierwotnych,
Zwiślik maczugowaty (Anomodon atenuattus) – ochrona częściowa.

Dowiedzieliśmy się, że naszą sprawą będzie zajmował się Zastępca Wójta, Pan Bartłomiej Stawarz, z którym 07.01.2020 spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy. Pan Wójt poinformował nas, że nasze postulaty są konsultowane z prawnikiem i komisją ochrony przyrody w Urzędzie Gminy. Po konsultacjach, 14.01.2020 Gmina wysłała do Nadleśnictwa Krzeszowice i RDLP w Krakowie pismo z naszymi postulatami i prośbą o spotkanie.

23.01.2020 złożyliśmy do Rady Gminy Zabierzów wniosek o ustanowienie pomników przyrody dla 18 buków o wymiarach pomnikowych i cechach biocenotycznych.

W dniu 28.01.2020 RDLP poinformowało pisemnie UG Zabierzów, że ustalenie terminu spotkania będzie możliwe dopiero po 10.02.2020.

19.02.2020 ponownie spotkaliśmy się z Panem Bartłomiejem Stawarzem. Przekazaliśmy wówczas opinię naukową dotyczącą retencji wody i opinię otrzymaną od Nauki dla Przyrody. Pan Wójt zobowiązał się do przypomnienia RDLP o zaproponowaniu terminu spotkania oraz poinformował nas, że Urząd Gminy planuje przebadanie tomografem komputerowym drzew objętych wnioskiem o ustanowienie pomników oraz że w kwestii tych badań konsultuje się z Nadleśnictwem. Obiecał również udostępnić nam wyniki badań.

Na sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2020 temat lasów kleszczowskich i drzew pomnikowych nie był poruszany.

W dniu 05.03.2020 przesłaliśmy do Pani Wójt prośbę o informację jakie działania podjęto w związku z opiniami naukowymi przekazanymi na spotkaniu w dniu 19.02.2020.

W dniu 12.03.2020 otrzymaliśmy pismo z Urzędu Gminy z informacją o statusie wniosku o ustanowienie drzew pomnikowych wraz z wiadomością, że 02.03.2020 ponownie zaproszono przedstawicieli RDLP w Krakowie na spotkanie w sprawie apelu mieszkańców dotyczącego prowadzonych prac gospodarczych w oddziale 225.

W dniu 01.05.2020 złożyliśmy kolejny wniosek w Urzędzie Gminy Zabierzów, tym razem o ustanowienie powierzchniowego pomnika przyrody dla skupiska 31 ogromnych buków w oddziale 224.

Zespół Parków Krajobrazowych

Mieliśmy nadzieję, że Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskie poprze nas w rozmowach z Nadleśnictwem z perspektywy ochrony cennego fragmentu Garbu Tenczyńskiego znajdującego się w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym. W dniu 10.01.2020 wysłaliśmy pismo do Pana Marcina Guzika, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, z informacją o podjętych przez nas działaniach i wykazem wstępnie rozpoznanych chronionych mszaków w wydzieleniu 225g, oraz prośbą o wskazanie możliwego zakresu wsparcia naszych działań.

Odpowiedź, która nadeszła 28.01.2020 zawierała m.in. merytoryczną informację wraz z referencjami aktów prawnych, że zapisy Planu Urządzenia Lasu nie pozostają w sprzeczności z obowiązującym planem ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Równocześnie Pan Dyrektor poinformował nas o przeprowadzonej wspólnie z Nadleśnictwem wizji w terenie i decyzji, aby wybrane drzewa przebadać tomografem. Zobowiązał się również do zgłoszenia wniosków (wymienionych w piśmie) do obecnie opracowywanego Planu Urządzenia Lasu.

Niestety ZPK nie zaprosił nas na przeprowadzoną wizję w terenie.

W dniu 03.02.2020 wysłaliśmy do ZPK prośbę o udostępnienie wyników badań drzew tomografem.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W dniu 10.01.2020 wysłaliśmy pismo do Pana Rafała Rosteckiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z informacją o podjętych przez nas działaniach i wykazem wstępnie rozpoznanych chronionych mszaków w wydzieleniu 225g, oraz prośbą o wskazanie możliwego zakresu wsparcia naszych działań.

Odpowiedź otrzymana w dniu 03.02.2020 zawiera informację, że z prawnego punktu widzenia grunty leśne znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu, natomiast na terenach leśnych użytkowanych gospodarczo mogą występować cenne okazy drzew lub też pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i w takim przypadku, gdy ich stan uzasadnia utworzenie jednej z form ochrony przyrody (np. pomnik przyrody, użytek ekologiczny) można wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Urzędu Gminy.

Ministerstwo Klimatu

Prośbę o wsparcie naszego protestu przesłaliśmy 13.01.2020 do Pana Ministra Michała Kurtyki (Ministerstwo Klimatu) w formie petycji podpisanej w momencie jej przesłania przez 4005 osób (obecnie ponad 5300 podpisów). Liczyliśmy, że tak ogromne poparcie społeczne dla naszej inicjatywy spowoduje (na zlecenie Ministerstwa) weryfikację istniejących planów wycinki i objęcie ochroną cennego drzewostanu.

W odpowiedzi Ministerstwa z dnia 06.02.2020, podpisanej przez Pana Jacka Sagana, Dyrektora Departamentu Leśnictwa , możemy przeczytać m.in. o zasadach realizacji gospodarki leśnej w Polsce, o obowiązywaniu Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 i podstawach prawnych prowadzenia "zrównoważonej gospodarki leśnej" na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Nasz komentarz do tej odpowiedzi wraz z treścią otrzymanego pisma zamieściliśmy na Facebooku.

Zobacz komentarze osób podpisujących petycję

Kolędowanie pod bukami

Niesamowite spotkanie przy dźwiękach kolęd. Przejście z Kleszczowa do starodrzewu, recytacja wybranych cytatów z petycji.

Kolędowanie pod bukami

fot. Jakub Włodek, GW

Więcej można przeczytać lub obejrzeć tutaj:

 • 2020-01-19: Radio Kraków, red. Katarzyna Jabłońska - “Kolędując, bronią drzew. Kolejna odsłona protestu w Kleszczowie”
 • 2020-01-19: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Kleszczów. Mieszkańcy kolędowali w obronie drzew”
 • 2020-01-19: TVP3 Kronika Krakowska, red. Aleksandra Klawa - “Kolędowanie pod bukami. Niecodzienny protest w obronie drzew”

Nagrywanie filmu przyrodniczego

Pan Marcin Krzyżański nakręcił film przyrodniczy o kleszczowskim lesie i jego wartości dla lokalnej (i nie tylko) społeczności.

Kręcenie filmu

Kręcenie filmu było okazją do spotkania, porozmawiania i spaceru na świeżym powietrzu.

Warto obejrzeć ten kilkuminutowy film.

Spacer przyrodniczy

Z przykrością odwołujemy nasz spacer planowany na 15 marca 2020.
Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli zorganizować ten spacer w niedalekiej przyszłości.

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na przyrodniczy spacer po kleszczowskim lesie w dniu 15 marca 2020 (niedziela). Ruszamy w samo południe i warto zarezerwować 2 godziny.

Naszymi przewodnikami będą: Pani Justyna Kierat , Pani Magdalena Jarzębowska oraz Pan Jacek Graff.

Wiosenne kwiaty - spacer przyrodniczy

Spacer przeznaczony jest przede wszystkim - ale nie tylko - dla dzieci. Na pewno każdy miłośnik lasu będzie miał okazję dowiedzieć się czegoś ciekawego i porozmawiać z pasjonatami przyrody.

Na mapie Google podajemy lokalizację punktu zbiórki, miejsca do zaparkowania aut oraz wskazówki o możliwościach dojazdu komunikacją miejską (autobus 218 z Bronowic).

Najbardziej aktualne informacje o tym wydarzeniu są również dostępne na naszym Facebooku.

Spacer dla Lasu Zabierzowskiego

Lubimy ser z dziurami, a las bez!

Las Zabierzowski - satelita

Las Zabierzowski jest drugim co do powierzchni (po Puszczy Niepołomickiej) kompleksem leśnym w pobliżu Krakowa, położonym w Gminie Zabierzów. Na internetowej stronie gminy czytamy:

"Atutem stanowiącym o dużej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Zabierzów, jest jej malowniczy jurajski krajobraz. Znajdujemy tu rozległe kompleksy leśne, niezliczoną ilość urokliwych skał i ostańców wapiennych o fantazyjnych, wręcz baśniowych kształtach, jaskiń, wąwozów, źródeł krystalicznej wody.
[...] z największym na zachodzie Krakowa kompleksem Lasu Zabierzowskiego [...]"

Do Lasu Zabierzowskiego przyjeżdżają amatorzy spacerów, jazdy na rowerze, nordic walking oraz miłośnicy przyrody. Ostatnio wzdłuż ścieżek pojawiły się stosy ściętych pni – to znak kontynuacji wycinkowej gospodarki leśnej prowadzonej w tym lesie od kilku lat. Zdjęcie satelitarne tego terenu już teraz wygląda jak podziurawiony ser szwajcarski, a przecież nie oddaje ostatnich czystek. Drzewa znikają na naszych oczach, a spacer w otoczeniu ściętych pni przestaje być ukojeniem.

Las Zabierzowski - wycinka

Na spacerze rozmawialiśmy o przyszłości Lasu Zabierzowskiego, możliwych sposobach jego ochrony, a także zasadach prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o Plan Urządzenia Lasu

Mieliśmy przyjemność poznać Autora Requiem dla Lasu Zabierzowskiego

Las Zabierzowski - spotkanie

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na naszym Facebooku.

Wniosek do Rady Gminy o nadanie statusu pomników przyrody

W dniu 23.01.2020 złożyliśmy wniosek do Rady Gminy o nadanie statusu pomników przyrody 18 biocenotycznym bukom znajdującym się w oddziale leśnym 225 wraz z propozycją uchwały w tej sprawie.

Poniżej można zobaczyć zdjęcia tych drzew, a tutaj jest mapa Googla z zaznaczonym każdym drzewem objętym wnioskiem.

Przez ponad miesiąc nie otrzymaliśmy żadnej formalnej odpowiedzi w tej sprawie i 27.02.2020 wysłaliśmy na ręce Pana Henryka Krawczyka, Przewodniczącego Rady Gminy, prośbę o informację jakie działania podjęto w sprawie wniosku i kiedy planowane jest jego rozpatrzenie.

W dniu 05.03.2020 otrzymaliśmy od Pana Henryka Krawczyka odpowiedź z informacją jak wygląda proces legislacyjny naszego wniosku. W odpowiedzi przeczytaliśmy również, że 'obecnie trwają konsultacje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie oraz ocena stanu fitosanitarnego wskazanych drzew'.

W dniu 12.03.2020 otrzymaliśmy pismo z Urzędu Gminy z informacją, że Urząd Gminy kilkakrotnie konsultował się z Nadleśnictwem Krzeszowice w tej sprawie wniosku, a 02.03.2020 wysłał pismo do RDLP z prośbą o zaopiniowanie proponowanej uchwały oraz przekazanie oceny stanu fitosanitarnego wytypowanych drzew

Liczymy na dalsze informacje i włączenie nas w dyskusję po zakończeniu konsultacji z RDLP i badań drzew.

Wniosek do Rady Gminy o ustanowienie powierzchniowego pomnika przyrody

W dniu 01.05.2020 złożyliśmy kolejny wniosek w Urzędzie Gminy Zabierzów, tym razem o ustanowienie powierzchniowego pomnika przyrody dla skupiska 31 ogromnych buków w oddziale 224.

Zagęszczenie drzew o wymiarach pomnikowych w oddziale 224c wynosi 2,47 drzew/ha. Dla porównania w najbardziej chronionej części Puszczy Białowieskiej zagęszczenie wynosi 2,15 drzew/ha.

Spis ewidencyjny wraz z dokumentacją fotograficzną możecie obejrzeć na mapie.

Drzewa biocenotyczne

Według definicji z Instrukcji Ochrony Lasu wydanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wiele drzew w oddziale 225, w tym większość "buków pomnikowych" jest drzewami biocenotycznymi, które zgodnie z rozdziałem 3.2 zaleca się pozostawić w lesie do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu.

Drzewo biocenotyczne 1 Drzewo biocenotyczne 2

Zdjęcia przedstawiają buka o obwodzie 420 cm, objętego wnioskiem o ustanowienie pomników przyrody, nr 15.

Ten buk, razem z sześcioma innymi drzewami o pomnikowych rozmiarach, został oznaczony do wycinki.

Mszaki chronione

Na terenie oddziału 225 , dzięki pomocy specjalistów od oznaczania roślin, udało nam się zidentyfikować stanowiska następujących mszaków chronionych:

Parzoch szerokolistny

Parzoch szerokolistny (Porella platyphylla)

Miechera spłaszczona

Miechera spłaszczona (Neckera complanata)

Zwiślik maczugowaty

Zwiślik maczugowaty (Anomodon attenuatus)

Gładysz paprociowaty

Gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides)

Miedzik płaski

Miedzik płaski (Frullania dilatata)

Miechera kędzierzawa

Miechera kędzierzawa (Neckera crispa)

Poparli nas

Poparli nas

Jesteśmy w stanie działać tylko dzięki poparciu i współpracy wielu osób.
Zdanie pojedynczych osób niewiele znaczy w zderzeniu z ogromną organizacją jaką są Lasy Państwowe.

Szerokie poparcie naszej inicjatywy wyrażone m.in. poprzez ponad 5300 podpisów pod petycją, ale również bezinteresowna pomoc wielu osób i organizacji pozwala i motywuje nas do wytrwałego działania.

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni - bez szerokiego odzewu społecznego przypuszczalnie nie byłoby już siedmiu ogromnych buków oznaczonych do wycinki w wydzieleniu 225g .

Organizacje i lokalne samorządy, które do tej pory poparły nasz protest i dążenie do wypracowania rozwiązań w duchu szacunku dla dziedzictwa przyrodniczego to między innymi:


Prosimy o kontakt organizacje, które identyfikują się z celami naszej inicjatywy i mogą zadeklarować poparcie - powyższą listę bedziemy uaktualniać.

Media

Nasza inicjatywa w mediach

Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom mediów za zainteresowanie naszym tematem. Odbiorcy mediów mogą dowiedzieć się o planach w lesie kleszczowskim i zająć stanowisko w tej kwestii lub wesprzeć naszą inicjatywę. Media prezentują również stanowiska innych stron, co sprzyja wymianie argumentów i całościowemu spojrzeniu na problem.

Lista związanych z naszą inicjatywą publikacji i relacji z wydarzeń w mediach:

 • 2019-12-12: Radio Kraków, red. Dominika Kossakowska - "Mieszkańcy Kleszczowa kontra leśnicy. Znikają zielone płuca Krakowa - alarmują"
 • 2019-12-15: Gazeta Krakowska, red. Barbara Ciryt - “Kleszczów. Drzewa idą pod topór. Ludzie mówią, że to rujnowanie lasu, a nadleśnictwo, że planowa wycinka”
 • 2020-01-03: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Powstrzymać wycinkę. Jak mieszkańcy Kleszczowa walczą o swoją małą puszczę”
 • 2020-01-09: Dziennik Polski, red. Barbara Ciryt - “Kleszczów. Ludzie próbują powstrzymać wycinkę lasu. Napisali petycję do ministra środowiska”
 • 2020-01-19: Radio Kraków, red. Katarzyna Jabłońska - “Kolędując, bronią drzew. Kolejna odsłona protestu w Kleszczowie”
 • 2020-01-19: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Kleszczów. Mieszkańcy kolędowali w obronie drzew”
 • 2020-01-19: TVP3 Kronika Krakowska, red. Aleksandra Klawa - “Kolędowanie pod bukami. Niecodzienny protest w obronie drzew”
 • 2020-02-01: Radio TOK FM, red. Ewa Podolska - “Lasy podmiejskie.Co nam dają?”
 • 2020-02-07: TVP3 Kronika Krakowska - relacja ze spotkania przedstawicieli LP, ZPK i naszej inicjatywy w lesie (11 minuta)
 • 2020-02-23: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Profesorowie UR krytykują pracowników Lasów Państwowych za wycinkę w Kleszczowie. "To nasi byli studenci"”
 • 2020-02-28: Goniec Zabierzowski, Gabriela Kucharska - Szczęśliwa trzynastka: Ratujmy kleszczowskie wąwozy!
 • 2020-03-21: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Koronawirus. Leśnicy zamykają lasy pod Krakowem i Puszczę Niepołomicką. 'To nie czas na rekreację'”
 • 2020-04-30: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul - “Prominentny leśnik buduje kaplicę i wycina drzewa: 'Nieprawda, działamy racjonalnie'”
 • 2020-06-30: Dzikie Życie, Antoni Kostka - “Ratujmy kleszczowskie wąwozy. Rozmowa z Anną Treit i Kają Hołubowską”
 • 2020-07-07: Polityka, red. Ryszarda Socha - “Obywatel walczy o las”

Kontakt

Chętnie usłyszymy Państwa komentarze i sugestie lub odpowiemy na pytania.

Zachęcamy do kontaktu przy użyciu poniższego formularza.

Staramy się odpowiadać na wszystkie wiadomości.
Kopia wiadomości jest wysyłana również na adres podany w polu email.
Jeśli nie otrzymacie Państwo kopii wysłanej do nas wiadomości, oznacza to, że podany adres zwrotny jest niepoprawny lub kopia trafiła do spamu.

Istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem Facebooka

Anonimowy komentarz dla autorów strony można zostawić tutaj

Dziękujemy. Wiadomość została wysłana